lördag 10 oktober 2015

Donations!


English

I usually do not ask for something, but I strive on as usual. Now I had to make sure to ask for donations. So here it is, I have a goal right now life to live on Youtube. I have, as I said previously undergone a heart transplant. It's been good, but I have lost valuable years through this. It began over four years ago with a major heart attack. After that, I hovered between life and death many times. Now I feel good and want to fulfill my goal, as I sat up when I lay in the hospital bed.Sweden today has changed a lot. It is not desirable that workers at the age of 45 years. I am a fun guy who likes and joke and I think Youtube is my element. My game interest I had in the 70's with the first TV brackets. Since I have gone backward movement through the game world. Today I am most PC players and PS players.What I want to achieve is to reach $ 2000 so I can get a really good computer. It would do a lot, then skule I be able to play all the games and future games. Then I turn on my channel on Youtube seriously. I know what I can and what I want.You can give your support and help me achieve this goal. 

You can proceed in two ways. Either you deposit money in my PayPal account or make a contribution per month on any of dollars. The information found below.

I accept the smallest contribution with lots of joy. You as a human being is incredible that adds a contribution that would make a big difference. What I can do for you are my Patron and give me donations, it is to give you the giveaways as a thank you. It come be a lot of giveaways for those who have given me support through this.

As the first gift you can play as Spindelweb with a skin of Minecraft if you want. It is available below. Just save and paste the www.minecraft.net.
There is little for the new, but it will games and other giveaways that are quite valuable.
So down here you can be my Patron or just give a donation.
Thanks in advance, we will be heard later. Have a good night, day, or wherever you are in the world.

  
Bye peeps! OXOX

My skin: 


Be my Patron.

 

https://www.paypal.me/spindelweb

Svenska 

Jag brukar inte be om något utan jag strävar på som vanligt. Nu är jag tvungen att se till att be om donation. Så här det, jag har en mål just nu livet att kunna leva på Youtube. Jag har som jag sagt förut genomgått en hjärttransplantation. Det har gått bra, men jag har förlorat mycket värdefulla år genom detta. Det började för över fyra år sedan med en stor hjärtinfarkt. Efter det så har jag svävat mellan liv och död många gånger. Nu mår jag bra och vill uppfylla mitt mål, som jag satte upp när jag låg i sjuksängen.

Sverige idag har förändrats mycket. Man är inte önskvärd som arbetskraft när man fyllt 45 år. Jag är en kul kille som gillar och skämta och jag tror att Youtube är mitt rätta element. Mitt spelintresse fick jag på 70 talet med de första TV-konsolerna. Sedan har jag gått kräftgång genom spelens värld. Idag är jag mest en PC spelare och PS spelare.

Det jag vill uppnå är att kunna nå $2000 så jag kan skaffa en riktigt bra dator. Det skulle göra massor, då skule jag kunna spela alla spel och framtidens spel med. Då kan jag sätta igång min kanal på Youtube på allvar. Jag vet vad jag kan och vad jag vill.

Du kan ge ditt stöd och hjälpa mig att uppnå detta mål.


Du kan gå tillväga på två sätt. Antingen så sätter du in pengar på mitt PayPal konto eller ger ett bidrag per månad på någon dollar. Uppgifterna finns här nedan.

Jag tar emot minsta lilla bidrag med massor av glädje. Du som människa är otroligt som lägger ett bidrag, vilket skulle göra stor skillnad. Det jag kan göra för er som är mina Patrons eller ger mig donationer, det är att ge er giveaways som tack. Det kommer bli en massa giveaways för de som gett mig stöd genom detta.

Som första gåva så kan du spela som Spindelweb med en skin på Minecraft om du vill. Den finns här nedan. Bara spara och klistra in på www.minecraft.net.
Det är det lilla för ny, men det kommer spel och andra giveaways som är ganska värdefulla.
Så här nere kan du bli min Patron eller bara ge en donation.
Tack på förhand så kommer vi höras senare. Ha en bra kväll, dag eller vart du än är i världen. 


Bye peeps! OXOX  

Mitt skin:

 Bli min Patronhttps://www.paypal.me/spindelweb

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar