måndag 18 april 2016

Mina problem med MinecraftSom ni kanske vet så har jag haft problem med mitt Minecraft. Det kraschade helt utan anledning. Jag spelade hela fredagen och lördagen utan ett minsta problem. Idag(måndag) kraschade det igen och det upprepade gånger. Kom inte in i spelet hur jag än gjorde, startade om, uppdaterade drivrutiner, ja allt. Inget fungerade.

Nu har jag löst detta eller gjorde efterforskningar på nätet och det verkade många som haft samma problem. I korta drag är de det allokerade minnet i spelet som spökar på 1.9. Här är en guide hur man gör när man fått detta kraschmeddelandet:

# A fatal error has been detected by the Java Runtime Environment:
#
#  EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION (0xc0000005) at pc=0x00007ff8ac116587, pid=11380, tid=11392
#
# JRE version: Java(TM) SE Runtime Environment (8.0_25-b18) (build 1.8.0_25-b18)
# Java VM: Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (25.25-b02 mixed mode windows-amd64 compressed oops)
# Problematic frame:
# C  [ig9icd64.dll+0x16587]
#
# Failed to write core dump. Minidumps are not enabled by default on client versions of Windows
#
# If you would like to submit a bug report, please visit:
#   http://bugreport.sun.com/bugreport/crash.jsp
# The crash happened outside the Java Virtual Machine in native code.
# See problematic frame for where to report the bug.

Du startar spelet och trycket på "Edit profile"


Nu ska du redigera din profil.


Nästan längst ner finns det en bockruta med texten: "JVM Arguments:" Bock för den och du kan komma åt den gråa rytan så du kan skriva där.


Det du ska göra nu är att ta bort 1 i -Xmx1G i första stycket. Den ska vara -Xmx2G nu.


Låt bocken vara kvar och tryck "Save Profile". Om du avbockar istället så kommer 2 andras till en 1 igen. 1 är standard. Så behåll bock.

Tryck på "Play" och låt spelet starta. Gå in på "Alternativ" direkt när du kommer in i spelet.


Nu kommer det sista du göra. Gå in på grafikinställningar. Längst ner i vänstra kolumnen så ska du sätta "På" både Vsync och VBO.


Tryck på klar och sedan kan du spela igen.

Blev lättad när jag hittade detta.

Ha en bra dag! XOXO

#minecraft #playminecraft #minecraftsolution

Inga kommentarer :

Skicka en kommentar